LATEST NEWS! SENASTE NYTT!

WE PLan a chesap bay retriever litter around maRch 2020

vi PlanerAr Chesapeake Bay retriever valpar med trolig födsel i marS 2020

Hagel

The future mother Hagel 2,5 years old.

 Den blivanDe mamman Hagel, 2,5 år.
To see Hagel anD our dog ins more action go to the link below /  för att se hagel och våra andra hundar i mer aktion gå till länken nedan:

https://www.instagram.com/p/B5x3lWjDcPy/?utm_source=ig_web_copy_link

With spaniels since 1989

Three different Breeds

Up to year 2019 we have had:

24 litters

in 3 different breeds

totally 132puppies

Engelsk Springer Spaniel

ESS that both look and work like spaniels is our goal when breeding...

ESS som både ser ut som och jagar som spaniels är vårt avelsmål...

Läs mer om rasen här>>

Chesapeake Bay Retriever 

CBR with function is our goal when breeding...

CBR med funktion är vårt avelsmål...

Läs mer om rasen här>>

 

A hunting

show judge

Jakt & utställning

Yes Martins is an FCI show judge, but he is also a hunter. And Cicci might have started with American Cockers, but those hunt too if you allow them to...

Jo då Martin är exteriördomare, men han är jägare med. Och Cicci må ha börjat med amerikansk cocker, men de jagar de med om man bara låter dem få chansen...

Till Martins sida >